KAPELHOF SCHINNEN

Een verzameling aan bouwstijlen en bouwmethodes komen samen in één gebouw.

restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk

Kapelhof is de naam van deze prachtige hoeve, welke ook in smeedijzeren letters terug te vinden is op een van de gevels die grenzen aan de binnenplaats. Een monument daterend uit de 17e eeuw, dat gedurende de daaropvolgende eeuwen telkens aan verandering onderhevig was. Een verzameling aan bouwstijlen en bouwmethodes komen samen in dit gebouw. De soms indrukwekkende authentieke elementen, stonden daarentegen wel in contrast met enkele nieuwe toevoegingen welke de laatste jaren hun intrede hadden genomen in het geheel.

In het ontwerp is er daarom door KNAPPwerk Architecten voor gekozen om zo veel mogelijke authentieke elementen te behouden en al dan niet terug te brengen. Op de plekken waar enkele nieuwe toevoegingen afbreuk deden aan het geheel, lagen de kansen voor een eigentijdse architectonische invulling en toevoeging. Deze toevoeging concentreert zich met name op de achtergevel van de hoeve, welke grenst aan de uitgestrekte tuin.

restauratie en transformatie kapelhof_schinnen_knappwerk
kapelhof_doosjes_knappwerk
kapelhof_doosjes_2_knappwerk
kapelhof_doosjes_3_knappwerk
kapelhof_doosjes_4_knappwerk
restauratie en transformatie kapelhof_schinnen_knappwerk

In het verlengde van de houten poort aan de voorzijde is ervoor gekozen om richting de achtergevel een doorbraak te maken, welke refereert aan een doorgang die er in het verleden moet hebben gezeten.

Zo opent de hoeve zich ter plekke van de woonkamer naar het landschap, maar blijft vooral het oorspronkelijke deel, grenzend aan de binnenplaats dat zichtbaar is vanaf de straatzijde, behouden.

restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk
restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk
restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk
restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk
restauratie kapelhof_schinnen_knappwerk