The details are not the details, they make the design.

_ Charles Eames

OVER ONS

KNAPPwerk heeft de kracht en het kritisch vermogen om te reflecteren op de gebouwde wereld om ons heen. KNAPPwerk creëert met passende ontwerpen, ruimtelijke oplossingen die een meerwaarde vormen binnen de alledaagse gebouwde omgeving. Ideeën en concepten ontstaan vanuit reflectie, onderzoek en een persoonlijke benadering. De ruimtelijke beleving komt voort uit doordachte detaillering, een functionele benadering en een zorgvuldig gekozen materialisatie.

Deze beleving geeft in de breedste zin van het woord, antwoord op iedere ruimtelijke vraag. Ontwerpen die als het ware evolueren vanuit eigentijdse context en haar omgeving, dat is waar KNAPPwerk voor staat. Op diverse schaalniveaus en voor diverse opdrachtgevers zorgt de dynamische aanpak van KNAPPwerk dat elke ruimtelijke kwestie een passend antwoord krijgt.

De betrokkenheid bij onze projecten, het ontwerp en niet te vergeten de opdrachtgevers, zorgen ervoor dat we op een subtiele en verfijnde wijze een ruimtelijke beleving weten te verwezenlijken. Een beleving die onlosmakelijk verbonden is met de identiteit van de eindgebruiker.

Kelly Kroezen
Meer over

KELLY