GEBIEDSONTWIKKELING MULDERPLAS

Een heerlijke plek om te genieten van de rijke flora en fauna, maar waar je ook wordt meegenomen in een stukje historie en het verhaal van dit gebied.

In samenwerking met IBA Parkstad, de Alfa-Brouwerij en de gemeente Beekdaelen wordt het landschap ontwikkeld.

gebiedsontwikkeling_mulderplas

De gebiedsontwikkeling rond de Mulderplas en haar omgeving, zal ervoor gaan zorgen dat dit gebied een toekomst krijgt binnen de recreatieve sector. Het betreft een landschappelijk ontwerp, dat een verbinding zal vormen tussen de omliggende functies.

De Alfa Brouwerij als centraal middelpunt, zal gekoppeld worden met vele fiets- en wandelroutes, de Geleenbeek, het oude mijnspoor richting het centrale plateau en ook de Leisure Lane.

Deze landschappelijke herinrichting zorgt ervoor dat de recreatieve routes zullen worden verbeterd. Bovendien zorgt het er ook voor dat de kruisende verkeersroutes, van vrachtverkeer en bijvoorbeeld fietsers en wandelaars rondom de Alfa Brouwerij, veiliger wordt ingericht.

gebiedsontwikkeling_mulderplas

FIETS EN WANDEL OBSERVATORIUM THULL

Een prachtige locatie voor jong en oud om tijdens een wandeling even stil te staan en te genieten van de prachtige omgeving.

In het verlengde van de gebiedsontwikkeling rondom de Mulderplas, ontwikkelt KNAPPwerk Architecten de ruimtelijke inpassing binnen het landschappelijke ontwerp. Samen met IBA Parkstad, de Alfa Brouwerij en de gemeente Beekdaelen vormt het gebied een kruispunt dat vele plekken met elkaar zal gaan verbinden.

Maar met de Alfa Brouwerij als middelpunt, de rijke geschiedenis van haar omgeving en de vele aansluitende fiets- en wandelroutes, is het gebied juist ook een heerlijke plek om te verblijven.

Daarom is er samen met de stakeholders voor gekozen om een fiets- en wandobservatorium in te passen in het gebied. Enerzijds een ruimtelijk element dat fietsers en wandelaars letterlijk vertraagt in hun tocht, door ze mee te nemen langs vele prachtige zichtlijnen richting de omgeving van de Mulderplas. Anderzijds ook om een plek de creëren die het verhaal vertelt over de historie van Thull en haar omgeving, met daarin de Alfa Brouwerij in de hoofdrol.

Het is een verrassend element in het landschap dat een extra dimensie zal toevoegen aan de landschappelijke ervaring. Dit zal bovendien bijdragen aan het splitsen van enkele kruisende verkeersroutes rondom de brouwerij, zodat men de verkeersveiligheid kan verhogen.

gebiedsontwikkeling_mulderplas
gebiedsontwikkeling_mulderplas
gebiedsontwikkeling_mulderplas